Công suất của tủ lạnh: Tiêu thụ hết bao nhiêu số điện 1 tháng?

Bạn đang băn khoăn không biết tủ lạnh có công suất bao nhiêu W, 1 ngày chạy hết bao nhiêu số điện, làm cách nào để tính tiền điện 1 tháng của tủ lạnh?

Hãy đọc hết bài viết sau, chúng tôi giúp bạn giải đáp thắc mắc trên và cập nhật công suất tiêu thụ điện tủ lạnh từ 50~700L.

Tủ lạnh có công suất định danh 50~210W

Dung tích Công suất
Tủ lanh mini: 50 lít, 90 lít 50~75W
Tủ lạnh 120~140 lít 85~90W
Tủ lạnh 150~180 lít 90~105W
Tủ lạnh 200 lít 70~125W
Tủ lạnh 250 lít 90~100W
Tủ lạnh 300 lít 72~115W
Tủ lạnh 350 lít 76~120W
Tủ lạnh 400 lít 83~123W
Tủ lạnh 450 lít 150~170W
Tủ lạnh 500 lít 152~185W
Tủ lạnh 550 lít 150~165W
Tủ lạnh 600 lít 150~170W
Tủ lạnh 650~700 lít 150~210W

Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh

Dung tích Điện năng tiêu thụ/ngày
Tủ lanh mini: 50 lít, 90 lít 0,48~0,8kWh
Tủ lạnh 120~140 lít 0,8~1,02kWh
Tủ lạnh 150~180 lít 0,81~1,15kWh
Tủ lạnh 200 lít 0,71~0,92kWh
Tủ lạnh 250 lít 0,67~1,11kWh
Tủ lạnh 300 lít 0,72~1,18kWh
Tủ lạnh 350 lít 0,9~1,2kWh
Tủ lạnh 400 lít 0,89~1,22kWh
Tủ lạnh 450 lít 1,1~1,52kWh
Tủ lạnh 500 lít 1,01~1,9kWh
Tủ lạnh 550 lít 0,93~1,81kWh
Tủ lạnh 600 lít 1,1,~1,98kWh
Tủ lạnh 650~700 lít 1,29~1,93kWh

Cách tính tiền điện 1 tháng của tủ lạnh

Ví dụ: Trung bình 1 tháng tủ lạnh sẽ dùng hết 90 số điện.

Tính theo giá điện bậc 2 hiện nay là 1.734 đồng/kWh thì mỗi tháng sẽ tốn: 90 x 1.734 = 156.060 đồng.

Cách tính điện năng tiêu thụ

Công suất tủ lạnh thường được ghi trên nhãn năng lượng hoặc bao bì của sản phẩm. Dự vào đó, bạn có thể dễ dàng biết được lượng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh trong 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm.

Công suất của tủ lạnh

Ví dụ: Model tủ lạnh công suất định danh 135W. Có nghĩa mỗi giờ sẽ tiêu tốn 0,135 số điện.

Như vậy, từ đó tính được lượng điện tiêu thụ trong 1 ngày và 1 tháng như sau:

  • Số điện tiêu thụ trong 1 ngày: A = P x t = 0,135 x 24 = 3,24 số điện.
  • Số điện tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày): A = P x t = 3,24 x 30 = 97,2 số điện.

Mr. Tuấn
Mr. Tuấn 0965.790.100
Ms. Hương
Ms. Hương 0982.069.704
Liên hệ