Trợ lý ảo Google Assistant là gì? Kinh nghiệm sử dụng

Trợ lý ảo Google Assistant là gì? Kinh nghiệm sử dụng

1 Trợ lý ảo Google Assistant là gì? Khái niệm Google Assisstan là gì ? Google Assisstan là một trợ lý ảo thông minh của google. Đây là một tiện ích sẽ rất được tin dùng hiện nay và trong tương lai, nó chính là phiên bản nâng cấp và phát triển từ Google Now, cung cấp cho bạn những thông tin chính …