• Tủ lạnh LG GN-D372PSA inverter 374 lít

  11,700,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 187 lít GN-L205WB

  5,100,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ Lạnh LG Inverter 2 Cánh 314 Lít GN-D312PS

  8,900,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 208 lít GN-L208S

  5,980,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 208 lít GN-M208BL

  6,390,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 209 lít GN-M208PS

  6,500,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-D255BL

  7,600,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-D255PS

  7,300,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-M255BL

  6,750,000

    Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-M255PS

  6,650,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-D305MC

  10,300,000

  Năm ra mắt:2020 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 305 Lít GR-D305PS

  10,470,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 306 Lít GR-B305PS

  11,190,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 314 Lít GN-D312BL

  9,000,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-D315BL

  8,800,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-D315PS

  8,400,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-D315S

  9,200,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-L315S

  8,150,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 Lít GN-M312PS

  7,100,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315BL

  7,650,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 315 lít GN-M315PS

  7,750,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332BL

  10,100,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 334 lít GN-D332PS

  9,050,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL

  8,200,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332PS

  8,050,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 374 Lít GN-D372BL

  10,000,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA

  12,600,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372PS

  9,050,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, tủ lạnh
  Còn hàng

Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với gia đình mình luôn là điều các nhà tiêu dùng băn khoăn, hiểu được điều đó dienmaygiare.net xin được gửi tới các bạn những thông tin để giúp các bạn tham khảo và chọn được cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Tủ lạnh LG luôn được các gia đình từ trung bình tới thượng lưu tìm tới vì thiết kế sang trọng hiện đại mà lại vẫn giữ được sự tiện lợi và giá thành hợp lý.

Mua tủ lạnh LG ở đâu?

Hãy đến với chúng tôi Điện máy giá rẻ cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, là nhà phân phối Tủ lạnh hàng đầu, luôn sẵn hàng số lượng lớn, với đầy đủ các model thông dụng nhất được cập nhật liên tục mới nhất của năm 2021. Với hơn 10 năm hợp tác với các công ty điện máy lớn như Hitachi, Panasonic, Sharp…

 •  Mua hàng với rẻ hơn siêu thị và các cửa hàng trên toàn quốc từ giá tại kho 20% đến 30%.
 •  Bảo hành. Bảo hành tại nhà. chính hãng.
 •  Giao hàng siêu tốc. Hỗ trợ vận chuyển lắp đặt miễn phí.
 •  Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật  kể cả ngày nghỉ ( 24/7 )

Tổng kho tủ lạnh giá rẻ

Nguồn gốc thương hiệu LG

Tập đoàn LG được thành lập vào năm 1958 tại Hàn Quốc với cái tên ban đầu Lucky Goldstar (nghĩa là: Ngôi sao may mắn) về sau này được gọi tắt là LG. Tính đến năm 2021 công ty đã có hơn 62 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử.

Nguồn gốc thương hiệu LG

Thương hiệu LG chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực:

 • Đồ gia dụng (Máy giặt, tủ lạnh, điều hòa)
 • Thiết bị điện tử (điện thoại)
 • Màn hình (Tivi, màn hình LCD, màn hình Oled)

Hiện nay thì các dòng sản phẩm tủ lạnh LG được sản xuất ở 2 quốc gia:

 • Indonesia: Sản xuất các dòng tủ lạnh ngăn đá trên và tủ lạnh 2 cánh
 • Trung Quốc: Sản xuất các dòng tủ lạnh Syde by syde.

Chế độ bảo hành của tủ lạnh LG

Khi bạn mua tủ lạnh chính hãng LG bạn sẽ được hãng bảo hành 2 năm, riêng những dòng tủ lạnh sử dụng công nghệ Inverter thường sẽ được bảo hành máy nén 10 năm.

Có thể thấy chế độ bảo hành cũng như hậu mãi của LG được đánh giá cao!

Thông tin về công ty LG Electronics:

 • Website: https://www.lg.com/vn
 • Hotline: 1800 1503
 • Email: lgorder.online@lgepartner.com

Các công nghệ nổi bật của tủ lạnh LG

Ngăn chứa Fresh O Zone bảo quản thực phẩm tươi sống

Ngăn chứa Fresh O Zone là một trong các công nghệ hiện đại mới trên tủ lạnh LG. Đây là ngăn có thể bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá,… Ở mức nhiệt độ dưới 0 độ C thực phẩm vẫn giữ được sự tươi ngon, chất dinh dưỡng mà không bị đóng băng. Do đó, khi bảo quản thực phẩm ở ngăn Fresh O Zone, bạn có thể tiết kiệm được thời gian rã đông trước khi chế biến.

Công nghệ Door in door

Nói về công nghệ nổi bật của tủ lạnh LG chắc chắn phải kể tới công nghệ Door in Door hay dịch theo nghĩa tiếng Việt là “Cửa trong cửa”. Đúng như tên gọi của mình, tủ lạnh LG được trang bị công nghệ Door in door sẽ có cánh cửa thứ hai nằm trong cánh cửa chính, nhằm phục vụ người dùng dễ dàng lấy thực phẩm mà không cần mở cửa chính tủ lạnh, nhằm tránh gây tiêu hao nhiều điện năng và làm ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản các loại thực phẩm khác trong tủ. Ở cánh cửa này bạn có thể chứa thoải mái các loại đồ ăn, thức uống hay sử dụng mà không sợ bị nhiễm khuẩn. Với các dòng cao cấp thuộc tủ lạnh LG còn có công nghệ InstaView Door in door tạo cảm giác sang trọng cho gia đình.

Công nghệ lọc kháng khuẩn Hygiene Fresh+

Đây là công nghệ mới, sử dụng bộ lọc 5 lớp để khử mùi hôi của thực phẩm trong tủ lạnh, kể cả mùi tanh hải sản. Bên cạnh đó, bộ lọc còn được trang bị thêm 2 lớp phủ Photocatalyst và tia UV có khả năng loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn gây hại, giúp không tủ lạnh sạch sẽ, tươi mát, thức ăn được bảo quản tốt hơn.

Công nghệ kháng khuẩn Silver Nano

Công nghệ Silver Nano hay còn được biết đến với tên gọi khác là công nghệ Nano Ag+. Đây là công nghệ sản sinh các hạt ion bạc Ag+ có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm mốc gây hại có trong tủ lạnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Kiểm soát tủ lạnh từ xa bằng công nghệ Smart ThinQ

Đây là công nghệ mới trên tủ lạnh LG mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng Smart Thin Q về chiếc điện thoại thông minh của mình và kết nối wifi để có thể biết được tình trạng hoạt động của tủ lạnh nhà mình. Bên cạnh đó, hãng LG cũng cho ra đời tính năng Smart Diagnosis để thông báo các lỗi của tủ lạnh đến chiếc điện thoại của bạn khi có sự cố kỹ thuật. Đây là công nghệ hiện đại đem đến trải nghiệm hiện đại cho người sử dụng, thể hiện đẳng cấp của một gia đình cao cấp.

Giá thành đủ phân khúc, đáp ứng nhu cầu từ tầm trung tới thượng lưu

 • Từ 5 – 7 triệu​ 

Phân khúc này là những dòng tủ lạnh có kiểu dáng cổ điển ngăn đá trên, dung tích chứa từ 180 – 310 lít, phù hợp với những gia đình nhỏ từ 2 – 3 thành viên.

 • Từ 7 – 10 triệu

Đây là phân khúc hợp lý cho những gia đình tầm trung, số lượng thành viên trong gia đình từ 3 – 4 người. Ở mức giá này, tủ lạnh LG phần lớn được thiết kế kiểu dáng 2 cửa tủ có ngăn đá bên trên. dung tích chứa từ 300 – 400 lít. Một vài dòng còn được trang bị khay lấy nước ngoài, hạn chế tối đa thoát nhiệt và tiết kiệm điện năng hiệu quả.

 • Từ 12 – 20 triệu

Tại phân khúc này, tủ lạnh LG được thiết kế với 2 kiểu dáng chính: tủ lạnh ngăn đá dưới và tủ lạnh ngăn đá trên, tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.

 • Trên 20 triệu

Đây là phân khúc dành cho những dòng tủ lạnh cao cấp LG, được thiết kế với kiểu dáng side-by-side sang trọng và hiện đại. Đặc biệt còn được trang bị công nghệ InstaView Door-in-Door siêu cao cấp tạo cảm giác hiện đại cho gia đình. Tủ lạnh có dung tích từ 550 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của những gia đình đa thế hệ, có từ 5 – 8 thành viên.

Thiết kế đa dạng, sang trọng

Tủ lạnh LG luôn được các nhà tiêu dùng đánh giá cao bởi chất liệu thép và kim loại bên chắc cùng thời gian cùng với đó là lối thiết kế thời trang, hiện đại và sang trọng.

Một số đặc điểm nổi bật trong thiết kế của tủ lạnh LG:

 • Với 2 màu chủ đạo trắng – đen sang trọng và tinh tế, phù hợp với hầu hết tất cả không gian nội thất của các gia đình

Tủ lạnh LG GR-D247JDS thiết kế sang trọng,đăng cấp

 • Kích thước vừa vặn, tiết kiệm không gian
 • Thiết kế tay cầm dạng ẩn, tối giản thanh lịch và có tính ứng dụng cao
 • Khay kính chịu lực và chịu nhiệt tốt
 • Chất liệu vỏ cao cấp, được làm từ thép không gỉ và kim loại sơn tĩnh điện

TỦ LẠNH LG INVERTER 494L 4 CỬA GR-D22MB

Các tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh LG

Điện máy giá rẻ chúng tôi sẽ đưa ra một vài tiêu chí chọn sản phẩm, giúp cho những khách hàng đang còn đắn đo trong việc lựa chọn tủ lạnh LG cho mình:

Chọn loại tủ lạnh LG có dung tích theo đúng nhu cầu sử dụng

Xem xét các mẫu thiết kế phù hợp với căn bếp nhà mình

Lựa chọn loại tủ trang bị các tính năng phục vụ tốt nhu cầu của gia đình

Ưu tiên lựa chọn các dòng tiết kiệm điện

Nhược điểm của tủ lạnh LG

Tủ lạnh LG tiêu thụ điện nhiều hơn so với các loại tủ lạnh khác cùng dung tích

Mặc dù được trang bị công nghệ tiết kiệm điện năng như Linear Inverter như các dòng tủ lạnh khác, giúp tủ lạnh tiết kiệm điện năng lên đến 32% so với các dòng tủ lạnh thông thường, bên cạnh đó công nghệ này cũng giúp máy nén hoạt động bền bỉ, êm ái, ổn định không gây khó chịu cho người sử dụng nhưng những dòng tủ lạnh cao cấp của LG như các dòng được trang bị InstaView Door-in-Door siêu cao cấp khiến các dòng này tiêu thụ điện năng nhiều hơn so với các dòng tủ lạnh cùng dung tích hãng khác. Tuy nhiên nhược điểm này chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp có công nghệ InstaView Door-in-Door.

Tốc độ làm mát ban đầu của tủ lạnh LG khá chậm

Tuy được trang bị các tính năng làm lạnh nhanh, làm đá nhanh và những công nghệ hiện đại khác, nhưng trên tủ lạnh LG vẫn còn tồn tại một yếu điểm nhỏ là khả năng làm lạnh khi khởi động tủ. Các tủ lạnh LG Inverter sẽ có tốc độ làm mát khá chậm khi khởi động, người dùng sẽ mất khoảng 30 phút để tủ tự làm lạnh khắp mọi ngóc ngách trong tủ do tủ lạnh lạnh LG không có chế độ đóng băng ngay như các loại tủ lạnh thông thường khác. Nhược điểm này chỉ xuất hiện khi bắt đầu khởi động tủ còn khi đã được sử dụng, các thực phẩm khi được bảo quản sẽ luôn được làm mát và bảo quản ở mức tối đa.

Chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện của tủ lạnh LG là khá cao

Giá tủ lạnh LG thường khá đa dạng phân khúc để phù hợp với nhiều gia đình khác nhau từ thu nhập thấp tới cao. Bên cạnh đó hãng LG cũng liên tục có những chương trình tri ân khách hàng, các chương trình khuyến mãi do các điểm bán tổ chức nên người dùng dễ có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm tủ lạnh LG chất lượng tốt mà giá lại rẻ chỉ khoảng hơn từ 5 – 7 triệu so với mức giá gốc là trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, những dòng tủ lạnh LG càng cao cấp, trang bị nhiều công nghệ tiên tiến thì khi phát sinh các lỗi, chi phí sửa chữa hay thay thế linh kiện lại khá cao.

Nhìn chung, ở tủ lạnh LG sở hữu nhiều ưu điểm như thiết kế sang trọng, đẳng cấp, đa dạng công nghệ, tính năng trang bị đáp ứng được nhiều nhu cầu phong phú của người tiêu dùng khác nhau nhưng tùy model mà sẽ có những nhược điểm chi tiết khác nhau.

Hình ảnh lắp đặt và bàn giao tủ lạnh LG cho khách

Hình ảnh lắp đặt và bàn giao tủ lạnh LG cho khách

Các câu hỏi thường gặp 

Tủ lạnh LG có bền không?

Trả lời

Không cần bàn quá nhiều về độ êm của tủ lạnh LG, bởi loại tủ này luôn được các nhà tiêu dùng đánh giá cao về độ êm ái khi chạy với dòng Inverter. Xét về độ bền có lẽ tủ lạnh LG là ổn định so với các tủ lạnh chất lượng hiện đại trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, hãng cũng đã cam kết bảo hành 2 năm cho sản phẩm tủ lạnh thông thường và tới 10 năm cho các dòng Inverter.

[collapse]

Tủ lạnh LG có điều gì khác so với các tủ lạnh khác

Trả lời

Bên cạnh những công nghệ tiên tiến hiện nay trên các loại tủ lạnh hiện đại như inverter có khả năng tiết kiệm điện hiệu quả, hoạt động êm ái, công nghệ diệt khuẩn Nano Carbon, với tủ lạnh cao cấp LG mang đến công nghệ tiên tiến hơn Hygiene Fresh, tủ lạnh LG có một công nghệ độc quyền đó là Door Cooling+ TM công nghệ này giúp tạo ra các luồng khí lạnh từ cánh cửa tủ giúp đảm bảo làm lạnh các sản phẩm gần cửa tốt hơn.

[collapse]

Mời các bạn xem thêm các mẫu tủ lạnh khác trên Điện máy giá rẻ: Tủ lạnh Hitachi, Tủ lạnh Samsung, Tủ lạnh Panasonic,…