• Tủ lạnh Hitachi Inverter 203 Lít R-H200PGV7 BBK

  6,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 203L R-H200PGV7 BSL

  6,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 230L R-H230PGV7 BBK

  7,100,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 230L R-H230PGV7 BSL

  7,100,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 BBK

  7,700,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7 BSL

  7,700,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 (BSL)

  10,300,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BBK

  10,300,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 290 lít R-H350PGV7 BBK

  8,500,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 290 lít R-H350PGV7 BSL

  8,500,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 3 cánh 375 lít SG38PGV9X GBK

  17,500,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 3 cánh 375 lít SG38PGV9X GBW

  17,500,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FG450PGV8 GBK

  11,200,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK

  14,400,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG

  14,400,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FG480PGV8 GBK

  12,000,000

  Năm ra mắt:2019 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 MIR

  13,850,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 366L R-FVX480PGV9 GBK

  13,200,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 382 lít R-WB475PGV2 GBK

  19,200,000

  Năm ra mắt:2018 Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 GBK

  15,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 GMG

  15,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FG510PGV8 GBK

  12,400,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FG510PGV8 GBW

  12,400,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 GBK

  13,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 MIR

  14,150,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 415 lít R-B505PGV6 (GBK)

  16,350,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 429 lít R-WB545PGV2 GBW

  20,600,000

  Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 450L R-FG560PGV8 GBK

  15,000,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tủ lạnh có: Sách hướng dẫn sử dụng  
  Còn hàng

Bạn đang tìm cho mình một chiếc tủ lạnh giá rẻ hợp lý cho không gian gia đình của mình? Bạn đang phân vân giữa các loại tủ lạnh khác nhau?… Những thông tin sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tủ lạnh Hitachi – Một thương hiệu uy tín trong việc sản xuất các sản phẩm tủ lạnh nói riêng và điện máy nói chung.

Tủ lạnh Hitachi dienmaygiare

Điện máy giá rẻ – Tổng kho tủ lạnh Hitachi lớn nhất cả nước

tổng kho tủ lạnh Hitachi tổng kho tủ lạnh Hitachi

Chúng tôi là tổng kho điện máy lớn nhất cả nước mang cho mình mục tiêu đem đến những sản phẩm tủ lạnh Hitachi chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Là một trong những đơn vị bán hàng trực tuyến online lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn hướng tới những lợi ích của khách hàng. Những sản phẩm Điện máy giá rẻ của chúng tôi được hãng tài trợ và đồng hành trong các quy trình bán hàng, bàn giao sản phẩm với khách hàng. Vậy nên khi các bạn chọn mua các sản phẩm tủ lạnh Hitachi tại Điện máy giá rẻ sẽ được đảm bảo những ích lợi sau.

✦  Cam kết sản phẩm chính hãng 100% – Chúng tôi không bao giờ bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng trưng bày.

✦   Những sản phẩm của chúng tôi chính là những sản phẩm được bán tại các siêu thị điện máy lớn tại Việt Nam nhưng với giá rẻ hơn lên tới 20%

✦   Đảm bảo về sự uy tín, chất lượng, dịch vụ luôn đặt lên hàng đầu

✦   Toàn bộ các sản phẩm điện máy cung cấp là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, chính khách hàng mới là người bóc tem.

✦   Được hãng bảo hành tại nhà – Nếu khách hàng gặp khó khăn khi làm việc với hãng, chúng tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ.

✦   Miễn phí các chi phí vận chuyển và lắp đặt trong bán kính 30 km

✦   Bạn có thể đổi trả hàng trong 1 tuần hoàn toàn miễn phí nếu sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu

✦   Chúng tôi đảm bảo giao hàng nhanh cho khách hàng chậm nhất là 4 tiếng sau khi khách hàng chốt đơn

✦   Hotline tư vấn luôn trực 24/7 ngay cả những ngày lễ

✦   Chúng tôi cam kết các sản phẩm được bán với giá rẻ nhất thị trường

Giới thiệu về thương hiệu tủ lạnh Hitachi

Đến từ xứ sở Mặt trời mọc – Nhật Bản, Hitachi là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm điện máy được thành lập năm 1910. Xuất phát điểm chỉ là một cửa hàng sửa chữa đồ điện. Ngày nay, Hitachi đã trở thành một trong những nhà sản xuất đi đầu trong công nghệ mới.

Hitachi luôn được mọi người tin tưởng vì sự chuyên nghiệp trong các sản phẩm về máy móc công nghiệp, nhà máy điện, hệ thống thông tin, điện tử, nguyên liệu, dịch vụ tài chính, máy rút tiền..Tại Việt Nam Hitachi chủ yếu kinh doanh các mặt hàng gia dụng điện lạnh.

Các công nghệ đặc biệt của tủ lạnh Hitachi

Với việc hiểu được tâm lý người tiêu dùng, Hitachi luôn áp dụng những công nghệ tân tiến và phù hợp nhất với tiêu chí người dùng cho các sản phẩm của mình và đặc biệt là các mặt hàng tủ lạnh như:

Công nghệ làm lạnh hiện đại

– Hệ thống làm lạnh bằng quạt kép (Twin Cooling System): Được trang bị công nghệ sử dụng hệ thống làm lạnh với hai quạt gió riêng biệt cho ngăn mát và ngăn đông. Với công nghệ này, người dùng sẽ tiết kiệm điện đáng kể mà vẫn giúp thực phẩm được làm lạnh một cách mạnh mẽ

– Công nghệ làm lạnh Air Jet Flow: Công nghệ này sử dụng các ô thông gió đẩy khí lạnh đi tới mọi nơi trong ngăn tủ lạnh, giúp làm lạnh hiệu quả cho các loại tủ lạnh có dung tích nhỏ. 

– Công nghệ làm lạnh Minus Zero: Đây là công nghệ làm lạnh nổi bật, được trang bị tấm nhôm bức xạ nhiệt có khả năng thu và phát không khí lạnh trong tủ lạnh nhiều hơn mà không làm thay đổi điện năng tiêu thụ. Công nghệ này giúp duy trì độ tươi ngon và đảm bảo các dinh dưỡng có trong thực phẩm. Một công nghệ tuyệt vời trong việc bảo quản đồ ăn.

– Công nghệ làm lạnh Frost Recycling: Một công nghệ thường được ứng dụng trên các dòng tủ lạnh Hitachi side by side cao cấp. Dựa trên hoạt động của máy phát 100%, tủ lạnh khi đạt đến độ lạnh cần thiết cho phép tái chế khả năng làm lạnh mà không cần đến máy nén. Việc làm lạnh độc lập này giúp tủ lạnh giữ được độ tươi ngon của thực phẩm nhưng vẫn tiết kiệm điện năng một cách tối đa. 

Công nghệ tiết kiệm năng lượng

Các loại tủ lạnh Hitachi cao cấp thường được trang bị cho mình máy nén Inverter cùng với công nghệ cảm biến nhiệt Eco. Đây là 2 công nghệ được các chuyên gia đánh giá cao về tính ứn dụng, giúp người sử dụng yên tâm về điện năng tiêu thụ khi sử dụng tủ lạnh Hitachi. Với chế độ làm lạnh linh hoạt và máy nén thiết kế có độ chính xác cao giúp khả năng tiết kiệm diện tối ưu. Bên cạnh đó, cảm biến nhiệt Eco cũng giúp đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ lạnh luôn ở mức hợp lý, tăng hiệu quả tiết kiệm điện cho người dùng. Ngoài ra, tủ lạnh Hitachi còn được trang bị chế độ tiết kiệm điện với chuông báo khi cửa tủ lạnh quá 1 phút, tránh hao phí điện năng hàng tháng.

Công nghệ Inverter hiện đại, giúp tiết kiệm điện

Công nghệ kháng khuẩn Nano Titanium

Công nghệ kháng khuẩn khử mùi Nano Titanium là một trong những công nghệ đột phá được ứng dụng trên tủ lạnh Hitachi. Nano Titanium là công nghệ có khả năng tạo ra các ion có tác dụng khử mùi và tiêu diệt vi khuẩn cực mạnh.

Nhờ khả năng kháng khuẩn, giúp loại bỏ đến 99% vi khuẩn trong không khí, người sử dụng hoàn toàn yên tâm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Ngoài ra, màng lọc màng lọc Nano Titanium là bộ phận được sử dụng vĩnh viễn, không cần thay thế, bảo trì và không làm tiêu tốn điện năng khi sử dụng.

Các tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh Hitachi

Nếu các bạn đang có nhu cầu mua tủ lạnh Hitachi nhưng vẫn đang do dự vì chưa biết nên chọn loại tủ nào cho phù hợp với nhu cầu của mình. Vậy thì sau đây Điện máy giá rẻ sẽ giúp quý vị và các bạn đưa ra một vài tiêu chí để chọn loại tủ lạnh Hitachi phù hợp:

Lựa chọn loại tủ lạnh có dung tích theo đúng nhu cầu sử dụng

Chọn cho mình mẫu thiết kế hợp lý phù hợp với không gian nội thất của mình

Nên ưu tiên các dòng tủ lạnh tiết kiệm điện

Chọn lựa các loại tủ có các tính năng, công nghệ phục vụ tốt cho nhu cầu của gia đình

Tủ lạnh Hitachi đa dạng về mẫu mã 

Tủ lạnh Hitachi có rất nhiều kiểu dáng đa dạng phù hợp với mọi gia đình, từ các loại có dung tích nhỏ phù hợp cho các gia đình tầm trung cho tới các loại hiện đại, mẫu mã sang trọng phù hợp cho giới thượng lưu như:

 • Side by side: Mẫu tủ lạnh 2 cánh thiết kế tinh tế, kèm theo đó là mặt tủ lạnh được tráng một lớp mặt gương tạo điểm nhấn cho không gian nội thất của bạn. 
 • MultiDoor: Mẫu tủ lạnh có nhiều cánh, thường sẽ có từ 2 đến 6 cánh tạo cảm giác sang trọng. Đây là mẫu thiết kế dành cho các gia đình thu nhập cao hoặc gia đình đa hệ nhiều người.
 • Ngăn đá dưới: Bên cạnh những mẫu tủ lạnh thông thường với ngăn đá phía trên truyền thống, tủ lạnh Hitachi cũng có cho mình những mẫu tủ lạnh với thiết kế ngăn đá dưới đa dạng tuỳ vào sở thích người tiêu dùng. Đặc biệt những loại ngăn đá dưới của tủ lạnh Hitachi thường được thiết kế 2 ngăn, với thiết kế này cho người dùng tách riêng thực phẩm và diện tích đựng đá khác nhau, tránh lẫn vị thực phẩm và bố trí khoa học theo ý người dùng hơn.
 • Inverter: Đây là một công nghệ tiết kiệm điện mà hầu như các mẫu tủ lạnh hiện đại đều được áp dụng và tủ lạnh Hitachi cũng không phải ngoại lệ. Hầu như toàn bộ tủ lạnh Hitachi từ tầm trung tới cao cấp đều được trang bị công nghệ tân tiến này.

Đa dạng phân khúc phù hợp với nhiều gia đình

 • Từ 5 – 7 triệu

Phân khúc này là những dòng tủ lạnh có kiểu dáng cổ điển ngăn đá trên, dung tích chứa từ 200 – 300 lít, phù hợp với những gia đình nhỏ từ 2 – 3 thành viên.

 • Từ 10 – 15 triệu

Đây là phân khúc hợp lý cho những gia đình tầm trung, số lượng thành viên trong gia đình từ 3 – 4 người. Ở mức giá này, tủ lạnh Hitachi phần lớn được thiết kế kiểu dáng ngăn đá bên trên truyền thống. dung tích chứa từ 300 – 400 lít. Tất cả đều được tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện tối đa cho người sử dụng.

 • Từ 15 – 20 triệu

Tại phân khúc này tủ lạnh Hitachi được thiết kế đa dạng với loại truyền thống ngăn đá trên cho tới loại Multidoor 3 cửa với ngăn đá dưới. Với dung tích từ 350 – 550 lít, đây là phân khúc phù hợp các gia đình cao cấp, đông người.

 • Trên 20 triệu

Phân khúc cao cấp dành cho các gia đình đa hệ và gia đình có thu nhập cao. Tất cả các mẫu tủ lạnh Hitachi tại phân khúc này đều được trang bị những công nghệ hiện đại nhất cho sản phẩm của mình, bên cạnh đó các mẫu thiết kế như Side by side hay Multidoor tạo cảm giác sang trọng cho không gian nội thất gia đình. Dung tích chứa từ 500 – 650 lít.

Một vài hình ảnh bàn giao và lắp đặt tủ lạnh Hitachi cho khách hàng

lắp đặt tủ lạnh

lắp đặt tủ lạnh

lắp đặt tủ lạnh

lắp đặt tủ lạnh

Các câu hỏi thường gặp khi mua tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi có ưu nhược điểm gì:

Trả lời

Ưu điểm:

Là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, tủ lạnh Hitachi có khá nhiều những ưu điểm mà nhiều dòng tủ lạnh khác không có được, bạn có thể biết đến những ưu điểm dưới đây của tủ lạnh Hitachi :

– Thiết kế đẹp, sang trọng là một trong những điểm nhấn sáng nhất mà tủ lạnh Hitachi để lại trong tâm lý người tiêu dùng. Các thiết kế của tủ lạnh Hitachi đều đạt được những thành công mà ít những dòng tủ lạnh khác trên thị trường có được.

– Thuộc những model tủ lạnh cao cấp được ưa thích nhất trên thị trường, đặc biệt là các dòng tủ lạnh side by side và tủ lạnh cửa Pháp.

– Áp dụng nhiều công nghệ làm lạnh hiện đại, khiến tối ưu hóa khả năng làm lạn cũng như khả năng tiết kiệm điện của tủ lạnh.

Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội của mình, các dòng tủ lạnh Hitachi chính hãng cũng có không ít những nhược điểm, có thể kể đến như :

– Do quá tập trung ở phân khúc tủ lạnh cao cấp, nên dòng tủ lạnh Hitachi cấp trung hoặc thấp gần như không có sự lựa chọn cho bạn

– Mức giá cao là một trong những cản trở người tiêu dùng tiếp xúc với dòng tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi không được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm điện, vì thế, đôi khi người tiêu dùng cũng không thấy hài lòng.

Tuy có một số nhược điểm, nhưng hầu hết các dòng tủ lạnh Hitachi thực sự là tuyệt tác trong dòng tủ lạnh, vì thế tuy giá cao nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn ưa thích sử dụng dòng tủ lạnh này.

[collapse]

Chế độ bảo hành của Tủ lạnh Hitachi

Trả lời

Theo quy định của Nhà sản xuất, các sản phẩm tủ lạnh Hitachi được bảo hành trong 12 tháng kể từ ngày mua (Ngày mua hàng được xác định dựa vào Ngày mua ghi trên hóa đơn tài chính theo quy định của Bộ tài chính/hoặc Ngày mua khi đăng ký bảo hành điện tử)

[collapse]

Mời các bạn xem thêm các sản phẩm tủ lạnh khác tại Điện máy giá rẻ: Tủ lạnh LG  | Tủ lạnh Samsung