• Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

  12,250,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

  12,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

  13,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q80T

  16,350,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

  14,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q6FN

  21,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

  17,800,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

  16,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7FN

  25,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

  21,700,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

  22,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q8CN

  27,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q6FN

  37,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70T

  24,850,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

  24,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7FN

  39,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

  35,800,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80T

  29,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q8CN

  45,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q90R

  47,300,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65R

  36,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70T

  43,300,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q75R

  40,200,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80T

  75,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q90R

  123,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 82 inch QA82Q90R

  92,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70T

  71,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80T

  96,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 8K 75 inch QA75Q900R

  163,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 8K 82 inch QA82Q900R

  177,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng

Có thể nói tivi Qled là một trong những dòng tivi hiện đại, sang trọng bậc nhất hiện nay, là sản phẩm đáng sắm nhất bởi nó không chỉ đem đến vẻ đẹp sang trọng trong nội thất mà chất lượng hình ảnh, âm thanh cũng là vượt trội so với các dòng tivi thông thường.

Dòng tivi Qled là dòng tivi cao cấp bậc nhất của Samsung

Chúng ta rất dễ để nhận thấy rằng dòng tivi này là một trong những dòng tivi cao cấp nhất của hãng tivi Samsung nói riêng và cũng là một trong những dòng tivi hiện đại, cao cấp nhất hiện nay. Nó cùng với dòng tivi Oled tạo thành 1 bộ đôi tivi cao cấp, hiện đại và cho hình ảnh đẹp vượt trội so với những dòng tivi thông thường hiện nay.

Rõ ràng tivi Qled là dòng tivi cao cấp đáng sắm nhất hiện nay

Bạn đã biết tivi Qled samsung là loại tivi như thế nào chưa?

Dòng tivi này là một trong những dòng tivi mới nhất, hiện đại bậc nhất hiện nay. Vì thế có thể rất nhiều người chúng ta còn chưa rõ loại tivi này là như thế nào. Để các bạn có thể nắm bắt nhanh chúng tôi giới thiệu qua để các bạn có thể hiểu cơ bản nhé:

 • Tivi Qled là dòng tivi chỉ có ở hãng điện tử Samsung sản xuất
 • Tivi Qled chỉ sử dụng đèn nền thông thường như các dòng tivi led trên thị trường thôi
 • Là dòng tivi có khả năng tăng độ sáng và hiển thị màu sắc đẹp vượt trội

➤➤➤ Các bạn có thể tham khảo chi tiết: tivi qled là gì?

Tivi Qled samsung có tính năng vượt trội so với tivi thường

Nếu bạn có kế hoạch sắm cho mình chiếc TV Qled thì chắc chắn bạn đã có lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi dòng tivi hiện đại, sang trọng này có những tính năng vô cùng nổi bật và vượt trội:

Có độ sáng vượt trội hơn so với dòng tivi led thông thường

Các bạn nếu biết đến đơn vị đo độ sáng là nit thì những chiếc tivi Qled có độ sáng khoảng 1.500 ~ 2000 nít. Độ sáng này lớn gấp 2 lần so với những chiếc tivi led thông thường hiện nay.

Giúp tivi phân biệt màu sắc chính xác và rõ ràng hơn nhiều

Nhờ việc sử dụng công nghệ chấm lượng tử nên màu, xanh đậm, xanh nhạt sẽ được hiển thị rõ ràng hơn và cũng dễ dàng để phân biệt chúng. Ngoài ra độ tương phản của những chiếc tivi Qled sam sung cũng tăng lên đáng kể.

Cho góc nhìn rộng hơn

Ngày nay những chiếc tivi hiện đại liên tục được cải thiện các góc nhìn, và dòng tivi Qled này cũng thế, nó mang đến cho bạn chiếc tivi với góc nhìn gần như tối đa. Tuy nhiên nếu so sánh với tivi Oled thì hẳn vẫn chưa đạt được góc nhìn như dòng tivi này.

Tivi Qled samsung có kích cỡ màn hình đa dạng hơn

Không giống như dòng tivi Oled, với dòng tivi này bạn có thể được trải nghiệm sản phẩm từ những kích cỡ màn hình bé hơn. Hiện nay bạn có thể biết đến những chiếc tivi Samsung Qled với màn hình từ 43 inch trở lên.

Như vậy dòng tivi Qled này có các kích cỡ màn hình là: 43″, 49″, 55″, 65″, 75″, 82″

Giá thành khá phù hợp

Nếu xét đến yếu tố giá thành thì dòng TV Qled samsung cao cấp này có giá thành mềm hơn rất nhiều so với dòng tivi Oled. Mặc dù là dòng tivi cao cấp nhưng không phải là không thể sắm được. Nếu các bạn thực sự kết thì hoàn toàn có thể tậu cho mình 1 chiếc về trải nghiệm.

Chỉ với hơn 13 triệu đồng là bạn hoàn toàn đã sở hữu một trong những dòng tivi cao cấp nhất hiện nay của Samsung rồi.

Hiện nay có rất nhiều hộ gia đình đã sắm cho mình những chiếc TV Qled hiện đại này. Và dưới đây là những hình ảnh của những chiếc TV Qled mà chúng tôi lắp đặt cho khách hàng:

Tivi Qled giá rẻ

Tivi Qled giá rẻ Tivi Qled giá rẻ Tivi Qled giá rẻ Tivi Qled giá rẻ

Địa chỉ mua tivi Qled samsung giá rẻ 

Mặc dù có nhiều đơn vị cung cấp dòng tivi này tuy nhiên các bạn cũng cần tham khảo một số đơn vị. Và điện máy giá rẻ chúng tôi tự hào và cam kết là một trong những đơn vị bán với giá rẻ nhất. Thật đơn giản bởi chúng tôi là đơn vị bán hàng tại kho, bán hàng với giá kho không mất nhiều chi phí như các siêu thị điện máy khác. Ngoài ra sản phẩm đều được hãng bảo hành tận nhà cho toàn thể khách hàng trên toàn quốc.

Nếu các bạn thực sự có kế hoạch mua TV Qled samsung thì hãy nhanh tay liên hệ với bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng ngay để được tư vấn cũng như báo giá sản phẩm tốt nhất, rẻ nhất.