• Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7300

  15,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49NU7500

  11,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 49 inch UA49RU7300

  11,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7300

  17,700,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Hết hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU7500

  14,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Hết hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55NU8500

  21,300,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Hết hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 55 inch UA55RU7300

  13,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Hết hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UA65NU7500

  20,300,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi Cong Samsung 4K 65 inch UA65NU8500

  37,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch QA43Q65R

  12,250,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q65R

  12,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q75R

  13,600,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q80T

  16,350,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65R

  14,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q6FN

  21,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70T

  17,800,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q75R

  16,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q7FN

  25,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80R

  21,700,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80T

  22,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q8CN

  27,500,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65R

  19,100,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q6FN

  37,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70T

  24,850,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q75R

  24,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q7FN

  39,900,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80R

  35,800,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80T

  29,400,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q8CN

  45,000,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
  Còn hàng
 • Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q90R

  47,300,000

  – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2019  ( Xem thêm tivi samsung 2019 mới nhất )
  Còn hàng
Xem thêm các hãng khác

Hoặc có thể

Hãy chọn loại TV của bạn

1 – Tivi samsung là gì?

Chắc hẳn chúng tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều tới quý khách hàng bởi hãng sản xuất tivi samsung thực sự rất phổ biến và hết sức quen thuộc với người dân chúng ta. 

Samsung là tập đoàn đa quốc gia được ra đời ở Hàn Quốc có trụ sở chính tại Town, Seoul. Thương hiệu tivi Samsung có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả những nước phát triển như Mỹ, châu Âu và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tivi samsung ở Việt Nam được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng, không bởi thế mà nó luôn chiếm thị phần lớn nhất lên đến hơn 40% sản phẩm tiêu thụ.

tivi samsung la gi

Và tới hiện tại thì hãng Samsung đã được công nhận là tập đoàn hàng đầu ( Số 1) trong lĩnh vực điện tử và công nghệ.

Các sản phẩm của Samsung được sản xuất và lắp ráp trên rất nhiều quốc gia. Và tổ hợp nhà máy Samsung Electronics được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, là nhà máy lớn thứ 2 thế giới, với quy trình công nghệ đạt chuẩn và được giám sát nghiêm ngặt.

2 Tại sao chúng ta nên mua tivi samsung?

Có rất nhiều lựa chọn cho các bạn mỗi khi có kế hoạch mua sắm tivi, các hãng phổ biến như: tivi sony, tivi lg, tivi sharp, tivi asanzo,… Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn đừng bỏ qua dòng tivi samsung bởi vì:

2.1 Giá thành hợp lý nhất

Nếu bạn là người quan tâm đến giá thành sản phẩm và là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn thì không thể bỏ qua hãng tivi samsung được bởi hiện nay phân khúc giá giành cho các sản phẩm tivi của samsung thuộc dạng hợp lý nhất.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, cùng một kích cỡ màn hình, cùng công nghệ âm thanh hình ảnh và độ phân giải thì giá tivi samsung sẽ được biết đến

Giá tivi sony > Giá tivi samsung > Giá tivi LG

Vì thế lựa chọn tivi samsung là phương án vô cùng khả quan

2.2 Có nhiều khoảng giá để bạn lựa chọn

Dòng tivi samsung có thể phục vụ được đa dạng khách hàng, từ khách hàng cao cấp, trung cấp đến hàng bình dân, và hiện nay chúng ta có thể căn cứ vào kinh phí, tài chính của mình để lựa chọn.

Hiện nay tivi samsung có các khoảng giá rất đa dạng để bạn lựa chọn như: giá dưới 5 triệu, giá từ 5 ~ 7 triệu, từ 7 ~ 10 triệu, từ 10 ~ 15 triệu, từ 15 ~ 20 triệutrên 20 triêu, v.v….

2.3 Tivi samsung đa dạng về kích thước

Cũng giống như hầu hết các hãng tivi khác, hãng tivi samsung có đầy đủ các kích cỡ màn hình để bạn chọn lựa. Nhỏ nhất là tivi samsung 32 inch, các kích cỡ khác 40, 43, 49, 50, 55, 65, 75, 82… inch

Các bạn tham khảo cách chọn kích cỡ màn hình phù hợp:

Chi tiết

Khoảng cách xem an toàn

– Khoảng cách tối thiểu = kích thước màn hình (số inch) x 2,54 x 2.

– Khoảng cách tối đa = kích thước màn hình (số inch) x 2,54 x 3.

Diện tích phù hợp

Diện tích dưới 10 m2: Kích cỡ màn hình nên dùng là: 32 inch, 40 inch, 43 inch

Diện tích 10 ~ 15 m2: Kích cỡ màn hình nên dùng là: 40 inch, 43 inch, 48 inch

Diện tích 15 ~ 20 m2: Kích cỡ màn hình nên dùng là: 49 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch

Diện tích 20 ~ 30 m2: Kích cỡ màn hình 55 inch, 65inch, 75 inch, 85 inch sẽ là phù hợp nhất

Diện tích trên 30 m2: Phù hợp nhất vẫn là 65 inch, 75 inch, 85 inch trở lên

[collapse]

2.4 Được trang bị công nghệ hiện đại nhất

Là tập đoàn điện tử số 1 thế giới nên hãng được trang bị rất nhiều công nghệ tối tân, tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay, có thể kể đến đó là:

 • Bộ xử lý: Quantum AI, 8K AI Upscaling,  Quantum Processor 8K,  Quantum HDR 4000 nits, Kiểm soát đèn nền Direct Full Array,…
 • Độ phân giải màn hình: 8K, 4K, 2K, HD, Full HD, dạng màn hình led, Qled, Oled, Premium UHD TV, UHD TV…
 • Công nghệ hình ảnh: Dynamic Crystal Color, HDR10+, Supreme UHD Dimming, PurColor, HDR, UHD Dimming,
 • Công nghệ âm thanh: Dolby Digital / Dolby Digital Plus, DTS Studio, Dolby MS11 và Dolby MS10, DTS Premium Sound 5.1, hiệu ứng 3D,…

2.5 Màn hình siêu mỏng, đặc trưng tivi màn hình cong

Hãng tivi Samsung nổi tiếng và được biết đến với tuyệt phẩm là màn hình cong đặc trưng của hãng và cũng là sản phẩm làm nên thương hiệu, tên tuổi.

Ngoài ra chúng ta còn biết đến thế mạnh của dòng tivi samsung là màn hình siêu mỏng, kiểu dáng tinh tế, hiện đại, sang trọng. Mang đến cho người dùng không chỉ là sản phẩm giải trí đơn thuần mà là tuyệt tác nghệ thuật thực sự.

Một số mẫu tivi đời mới còn có chế độ hình nền Ambient Mode: có khả năng nhận diện màu sắc và hoa văn trên tường, giúp tivi nhà bạn ẩn mình hoàn hảo và có thể tương thích với nội thất ngôi nhà. Dây cáp ẩn One Visible Connection: Cáp quang siêu mảnh, cho phép bạn thỏa sức sáng tạo, biến chiếc tivi trở thành điểm nhấn duy nhất và sang trọng trong không gian nội thất.

2.6 Trạm bảo hành trên toàn quốc, hỗ trợ cực nhanh

Hiện nay, theo kinh nghiệm của đơn vị kinh doanh, hãng samsung là một trong những đối tác hỗ trợ bảo hành cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ có thể các trạm bảo hành của hãng nằm rãi rác trên toàn quốc nên việc bảo hành và hỗ trợ khách hàng hết sức nhiệt tình và chu đáo.

tivi samsung

Đặc biệt là hãng bảo hành tại nhà các bạn nhé !

3 Tivi samsung có tốt không?

Một trong những câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất đó chính là : ” tivi samsung có tốt không ? “. Câu hỏi này có vẻ là hơi dư thừa nếu các bạn biết rằng hãng Samsung là một trong những tập đoàn về điện tử và công nghệ hàng đầu thế giới ( phải nói hiện nay samsung đã là số 1 thế giới).

Với kinh nghiệm phân phối lâu năm chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn rằng, ngoài thương hiệu uy tín, thì điều các bạn cần quan tâm đó chính là chế độ bảo hành của sản phẩm mà thôi. Ở tiêu chí này các bạn quan tâm đến các yếu tố đó là:

 • Thời gian bảo hành: Đối với tivi samsung thì thời gian bảo hành của sản phẩm là 2 năm ( 24 tháng )
 • Bảo hành là bảo hành điện tử: Tức là nhà cung cấp, phân phối sẽ báo với hãng samsung biết là sản phẩm đã đưa vào sử dụng, và hãng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của bạn là sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành.
 • Hãng có nhiều trung tâm bảo hành không? Hiện nay theo chúng tôi được biết thì hãng samsung có số trạm bảo hành trên toàn quốc là nhiều nhất. Và đặc biệt hỗ trợ bảo hành tại nhà cực kỳ nhanh chóng.

4 Liên hệ với hãng tivi samsung để hỗ trợ như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với hãng theo hình thức dưới đây

dau-tich-xanh Số điện thoại hỗ trợ khách hàng:

 • Khách hàng cá nhân: 1800 588 889.
 • Khách hàng doanh nghiệp: 1800 588 890.
 • Trung tâm sẽ trực điện thoại 24/7 để giải quyết mọi thắc mắc cũng như tư vấn chi tiết nhất cho các bạn.

dau-tich-xanh Website: www.samsung.com/vn/

5 Mua tivi samsung giá rẻ ở đâu ?

Mua được tivi samsung chính hãng là không khó, các bạn có thể mua ở nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên để mua được chiếc tivi samsung giá rẻ thì không phải bạn nào cũng biết. Và nếu các bạn biết đến chúng tôi thì xin chúc mừng các bạn đã tìm được đơn vị phân phối tivi samsung rẻ nhất hà nội, tp.hcm và trên toàn quốc. Điện máy chúng tôi cam kết:

 • Cam kết chính hãng Samsung 100% ( Bạn có thể kiểm tra qua tổng đài của hãng)
 • Hàng mới 100% còn nguyên đai, nguyên kiện.
 • Hãng bảo hành tại nhà – nếu các bạn không làm việc được với hãng, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình
 • Đổi trả hàng 1 tuần hoàn toàn miễn phí
 • Cam kết giao hàng siêu tốc chậm nhất là 4h sau khi đặt hàng
 • Cam kết chúng tôi bán với giá rẻ nhất thị trường

6 Chúng tôi là tổng kho tivi samsung lớn nhất

Chúng tôi luôn nhập số lượng lớn các kích cỡ, các model để tồn kho luôn đảm bảo số lượng lớn phục vụ mọi đối tượng khách hàng từ đại lý – khách lẻ.

  Để nhận được giá mới nhất cập nhật hôm nay vui lòng liên hệ:
 •  HOTLINE: 0965790100 để được tư vấn rõ nhất (24/24)