• Android Tivi 4K 43 inch Sony KD-43X8050H

    12,600,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi 4K 65 inch Sony KD-65X8050H

    23,650,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

    40,000,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD 43X8500H

    14,500,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Dòng sản phẩm tivi sony 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500H

    11,000,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000H

    13,050,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H/S

    14,500,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Dòng sản phẩm tivi sony 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD 49X8500H/S

    18,700,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500H

    14,150,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000H

    14,150,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8050H

    14,750,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H

    18,700,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9500H

    21,850,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

    15,600,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H

    17,500,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8050H

    16,200,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H

    21,000,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H/S

    21,000,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

    26,500,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7500H

    23,000,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000H

    25,300,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H

    25,850,000

      – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9000H/S

    25,850,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000H

    39,300,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng
  • Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X8000H

    53,700,000

    – Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế – Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày – Bảo hành chính hãng 2 năm, remote 2 năm  – Giao hàng và lắp đặt Miễn phí – Sản xuất: 2020
    Còn hàng

1 – Tivi sony 2020 là gì ?

Trên tất cả các mẫu tivi sony, các model đều ghi ngày sản xuất, vì vậy tivi sony 2019 là những mẫu được sản xuất trong năm 2019 là những mẫu tivi sony mới nhất trong năm nay. 

Biết được điều này các bạn sẽ mua được những chiếc tivi mới với những công nghệ mới nhất và có thời gian bảo hành sản phẩm dài nhất. Tất nhiên cũng được hãng hỗ trợ bảo hành tốt nhất.

2 – Tivi sony 2020 có gì mới

Với sự phát triển như vũ bão của ngành điện tử nói chung và tivi nói riêng, thì hãng tivi sony cũng cập nhật công nghệ liên tục. Vì vậy mà bạn sẽ trải nghiệm những điều rất mới của hãng dưới đây:

Tivi sony 2020 với giao diện màn hình chính thân thiện hơn

Việc sử dụng giao diện chính trên những chiếc tivi sony 2019 sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả các ứng dụng đều được hiển thị trên màn hình chính, giúp bạn có thể xem những chương trình yêu thích rất nhanh chóng và tiện lợi.

Với trợ lý ảo Google Assistant giúp bạn tìm kiếm bằng tiếng Việt tốt hơn

Bạn sẽ cảm nhận được sự thông minh tối đa đến từ những chiếc tivi sony 2019 nhờ tích hợp tính năng AI. Có thể sửa sai thông tin tìm kiếm, gợi ý chính xác thông tin tìm kiếm cho bạn kết quả tìm kiếm tốt nhất.

Kho ứng dụng phong phú và đa dạng hơn trước

Tiền thân là nền tảng do goolge phát triển nên kho ứng dụng của nó đa dạng hơn hẳn các đối thủ khác. Bạn có thể sử dụng miễn phí để phục vụ các nhu cầu: nghe nhạc, xem phim,…Trình duyệt web, YouTube, Netflix, VEWD App Store,… ngoài ra thì bạn có thể cài thêm các ứng dụng khác như: FPT Play, Zing Mp3, Zing TV, Nhạc của tui,…

Bạn cũng có thể chơi game với rất nhiều tựa game hót, nổi tiếng, và cho hình ảnh đẹp, chất lượng âm thanh tốt.

3 – Tivi sony 2020 có giá bao nhiêu

Với những đổi mới trên là rất tuyệt vời, nhưng vẫn còn đó vấn đề chúng ta quan tâm đó là mức giá của nó. Tùy thuộc vào kích cỡ màn hình, model mà sẽ có nhiều giá khác nhau có thể thấy giá của nó dao động từ: 

7.2 triệu ~ 79 triệu

Nếu các bạn muốn xem chi tiết giá của từng sản phẩm năm 2019 thì click vào: Bảng giá tivi sony 2020 của chúng tôi

4 – Những mẫu tivi sony bán chạy nhất 2020

Sau đây là những mẫu tivi được nhiều người lựa chọn nhất trong năm 2020, các bạn có thể tham khảo:

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G  Giá tham khảo ở thời điểm hiện tại: 12.600.000

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G   Giá tham khảo: 9.550.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G  Giá tham khảo: 33.000.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G  Giá tham khảo: 16.450.000

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G   Giá tham khảo: 7.200.000

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G   Giá tham khảo: 28.700.000

5 – Chúng tôi cam kết là đơn vị bán với giá rẻ nhất

Với những lợi thế dưới đây chúng tôi cam kết là đơn vị bán giá rẻ nhất hiện nay:

  • Bán hàng từ kho đến tận tay người tiêu dùng không qua một đơn vị trung gian nào
  • Hàng chúng tôi nhập trực tiếp từ hãng sản xuất là đối tác của chúng tôi lâu năm
  • Mô hình bán online và quản lý nhân sự tinh gọn, chi phí tiết kiệm tối thiểu chỉ mất tiền thuê kho, nhân viên giao nhận ( thay vì mặt bằng đắt đỏ, hệ thống bù lỗ lẫn nhau, quản trị cồng kềnh của các siêu thị) vì vậy mà khách hàng sẽ nhận được sản phẩm với giá rẻ nhất.