• Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A4GRV

  6,600,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 10 Kg NA-F100A9BRV

  8,100,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày Sản xuất: 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV

  7,500,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100V5LRV

  8,490,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 10Kg NA-F10S10BRV

  6,800,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115A5WRV

  8,600,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 11.5 kg NA-F115V5LRV

  10,500,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 1 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 13.5 kg NA-F135V5SRV

  11,800,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 7.6 kg NA-F76VG9HRV

  3,700,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Hết hàng
 • Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

  5,450,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 8.5 Kg NA-F85A9BRV

  5,850,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày Sản xuất: 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A4GRV

  5,750,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 9 Kg NA-F90A9BRV

  6,750,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày Sản xuất: 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 9Kg lồng đứng NA-F90S10BRV

  6,000,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV

  6,750,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

  7,390,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-FS10V7LRV

  8,990,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FX1LVT

  13,350,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10AR1GV

  9,150,000

  Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Sản xuất: năm 2019
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 10kg NA-V10FX2LVT

  14,350,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FS11V7LRV

  11,150,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FD125V1BV

  10,500,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày Sản xuất: 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-FS12X7LRV

  10,350,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 14 Kg NA-FD14V1BRV

  11,500,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày Sản xuất: 2021
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 8 Kg NA-128VX6LV2

  9,250,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-129VG6WV2

  9,950,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-129VX6LV2

  10,550,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng
 • Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FX1LVT

  12,000,000

  Chính sách sản phẩm: Bảo hành chính hãng tại nhà 2 năm Giao hàng và lắp đặt miễn phí Cam kết hàng mới 100% nguyên hộp Thanh toán sau khi nhận hàng Đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong 7 ngày
  Còn hàng

Với những tính năng vượt trội và thiết kế hiện đại, máy giặt Panasonic đã có được cho mình chỗ đứng vững trãi trong lòng người tiêu dùng trên thế giới. Việc lựa chọn máy giặt Panasonic vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.

Chúng tôi là đơn vị phân phối máy giặt chính hãng lớn nhất cả nước

Chúng tôi là đơn vị phân phối máy giặt chính hãng lớn nhất cả nước Chúng tôi là đơn vị phân phối máy giặt chính hãng lớn nhất cả nước

Sở hữu kho hàng điện máy lớn nhất cả nước, cùng với đó là chúng tôi lựa chọn việc bán hàng trực tuyến online nhằm giảm thiểu tối đa chi phí mặt bằng, nhân công. Tất cả nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm điện lạnh, máy giặt chính hãng với giá thành rẻ nhất thị trường. Điện máy giá rẻ tự hào là đối tác lâu năm với các thương hiệu lớn như Panasonic, Samsung, LG, Casper, Electrolux,…Luôn được hãng đồng hành cùng trong các quy trình thanh toán, bảo hành, vì vậy khách hàng khi mua các sản phẩm tại Điện máy giá rẻ có thể yên tâm về chất lượng, cam kết sản phẩm chính hãng 100% nguyên tem mác.

Thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản

Panasonic được thành lập vào năm 1918 tại Osaka, Nhật Bản, chuyên bán các sản phẩm công nghệ điện tử Nhật Bản. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Panasonic đã vươn mình trở thành một trong những thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh. Tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Nhật Bản cũng có một vị trí đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng. Các sản phẩm Panasonic đã mang đến Việt Nam đều có chất lượng vô cùng tốt và đa dạng như: tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng,…

Tại Việt Nam, máy giặt Panasonic được sản xuất tại Thái lan theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, vì vậy người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Máy giặt Panasonic có thiết kế tinh tế, đa dạng

Máy giặt Panasonic gồm 2 dòng sản phẩm: máy giặt lồng ngang cửa trước và máy giặt lồng đứng cửa trên. Với nhiều kích thước và khối lượng giặt khác nhau, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm phù hợp với gia đình mình.

Máy giặt Panasonic có thiết kế tinh tế, đa dạng

Máy giặt Panasonic có 2 dòng sản phẩm chính: Máy giặt lồng ngang cửa trước và máy giặt lồng đứng cửa trên. Với đa dạng kích thước và khối lượng giặt khác nhau, bạn sẽ thoải mái lựa chọn cho mình sản phẩm máy giặt phù hợp với nhu cầu.

Các công nghệ nổi bật trên máy giặt Panasonic

Tiết kiệm điện năng tối ưu

Ngày nay các máy giặt hiện đại đều được trang bị cho mình công nghệ Inverter tân tiến, và máy giặt Panasonic cũng không phải ngoại lệ. Công nghệ này giúp tiết kiệm nguồn điện sử dụng lên đến 40%. Bên cạnh đó, nó cũng giúp cho máy giặt vận hành êm ái hơn và bền bỉ, giúp cho nâng cao tuổi thọ của máy giặt.

Cùng với Inverter, công nghệ Econavi cũng được trang bị bên trong máy giặt. Đây là công nghệ tự động điều chỉnh lượng nước phù hợp, tiết kiệm lượng nước đáng kể so với các loại máy giặt thông thường.

Kết hợp với công nghệ 3D Inverter có thể giúp cho việc nhận biết khối lượng, tình trạng của quần áo cần giặt ở chế độ nào là hợp lý, giúp tiết kiệm đến 41% nước và 71% nguồn điện năng, giúp tiết kiệm nhiều thời gian hoạt động.

Dễ dàng đánh bật mọi vết bẩn

Với hệ thống Active Foam có khả năng đánh tan bột giặt một cách nhanh chóng thành các hạt bọt mịn, đưa bột giặt thấm vào từng ngóc ngách của vải, đánh tan mọi vết bẩn, kể cả các vết bẩn khó giặt. 

Hoạt động mạnh mẽ với công nghệ Stain Master

Công nghệ tân tiến Stain Master sở hữu cho mình mâm giặt Active Wave 8 cánh, giúp đẩy nhanh quá trình giặt của máy giặt và quá trình được diễn ra mạnh mẽ, đánh bật mọi vết bẩn trên quần áo dễ dàng, gia tăng hiệu quả giặt giũ của máy giặt Panasonic

Các tính năng nổi bật khác

Máy giặt Panasonic sở hữu rất nhiều các tính năng hiện đại khác như chế độ giặt nước nóng, chế độ tự vệ sinh lồng giặt,… Mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng của người tiêu dùng.

Các công nghệ nổi bật trên máy giặt Panasonic

Bên cạnh các công nghệ hiện đại trên, máy giặt Panasonic còn có cho mình những tính năng tiện lợi khác như chế độ giặt nước nóng, chế độ tự vệ sinh lồng giặt,…Mang đến cho người sử dụng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Giá thành đa dạng đủ phân khúc

Giá của máy giặt Panasonic khá đa dạng phân khúc từ tầm trung đến cao cấp, dao động giá rộng từ khoảng 4 triệu đồng đến hơn 14 triệu tùy vào model, khối lượng giặt, các công nghệ tích hợp. Vì việc có phân khúc đa dạng như vậy nên có thể phục vụ gần như tất cả nhóm đối tượng khách hàng trên thị trường ngày nay.

Với dòng giá máy giặt Panasonic lồng đứng với khối lượng giặt từ 7kg đến 8kg đang bán ra dao động trong khoảng từ 3,500,000 đồng đến 5,700,000 đồng tại Điện máy giá rẻ. Cùng với khối lượng giặt đó, các máy giặt Panasonic lồng ngang sẽ có ít model hơn rất nhiều với mức giá cũng cao hơn từ 7 triệu trở lên.

Chính sách bảo hành của máy giặt Panasonic

Bên cạnh việc quan tâm tới  gia tăng trải nghiệm người dùng với những công nghệ tối tân, thiết kế tinh tế, Panasonic cũng có chính sách bảo hành sản phẩm máy giặt cho người dùng lên tới 12 năm và được bảo hành tại nhà.

Tham khảo thêm thông tin hãng:

 • Website hãng Panasonic tại Việt Nam: https://www.panasonic.com
 • Hotline: 1800 1593

Hãy mua máy giặt Samsung tại Điện máy giá rẻ

✪ Cam kết các sản phẩm khi bán tại Điện máy giá rẻ là hàng chính hãng 100% – Chúng tôi không bán hàng nhái, hàng kém chất lượng

✪ Tiêu chí kinh doanh của chúng tôi luôn đặt uy tín, chất lượng, dịch vụ lên hàng đầu

✪ Toàn bộ máy giặt khi bán là hàng mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, nguyên hộp, chính khách hàng mới là những người bóc tem

✪ Được chính hãng Panasonic bảo hành tại nhà – nếu các bạn không làm việc được với hãng, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình

✪ Hoàn toàn miễn các chi phí vận chuyển và lắp đặt với bán kính từ 20 ~ 30 Km

✪ Đổi trả hàng trong 1 tuần hoàn toàn miễn phí

✪ Cam kết giao hàng siêu tốc chậm nhất là 4h sau khi đặt hàng

✪ Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí từ 8h ~ 22h hàng ngày kể cả những ngày lễ

✪ Chúng tôi cam kết bán với giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn các siêu thị điện máy lớn lên đến 20%

Một  số hình ảnh bàn giao máy giặt Panasonic cho khách hàng

Một  số hình ảnh bàn giao máy giặt Panasonic cho khách hàng

Một  số hình ảnh bàn giao máy giặt Panasonic cho khách hàng

Mời các bạn xem  thêm các sản phẩm máy giặt tại Điện máy giá rẻ: Máy giặt Samsung | Máy giặt LG | Máy giặt Casper | Máy giặt Electrolux