• Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU XU18XKH-8

  22,000,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XU12XKH-8

  14,100,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter XZ12XKH-8

  17,200,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều Inverter U12XKH-8

  12,600,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8

  14,900,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter XZ18XKH-8

  24,500,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter U18XKH-8

  20,200,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU YZ18XKH-8

  Liên hệ

  Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8

  20,800,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter XZ24XKH-8

  33,350,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter U24XKH-8

  26,950,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter XU24UKH-8

  27,500,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter XU24XKH-8

  28,990,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều Inverter XU9UKH-8

  10,600,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter XZ9XKH-8

  14,400,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều Inverter U9XKH-8

  10,450,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2022
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter XU9XKH-8

  11,200,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều N9WKH-8

  7,600,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 9000BTU 1HP

  7,600,000

  – Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện – Vận chuyển miễn phí 10Km nội thành – Bảo hành chính hãng toàn quốc ( Tại nhà) – Giao hàng miễn phí ( Chưa bao gồm lắp đặt) – Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo
  Còn hàng
 • Điều hoà Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 12000BTU

  10,700,000

  Giao hàng tận nơi, siêu tốc 2 ~ 4h Mới 100%, cam kết chính hãng Đổi trả 7 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản Thùng điều hòa có: Remote, Giá đỡ remote Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 5 năm Năm sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Điều hoà Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter 18000BTU

  16,900,000

  Giao hàng tận nơi, siêu tốc 2 ~ 4h Mới 100%, cam kết chính hãng Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản Thùng điều hòa có: Remote, Giá đỡ remote Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 5 năm Năm sản xuất: 2020
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 Inverter 12000BTU

  13,000,000

  – Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện – Vận chuyển miễn phí 10Km nội thành – Bảo hành chính hãng toàn quốc ( Tại nhà) – Đổi trả miễn phí 7 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất – Giao hàng miễn phí ( Chưa bao gồm lắp đặt) – Hậu mãi, hỗ trợ chu đáo
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều 18000BTU XU18UKH-8

  20,000,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành máy 1 năm , máy nén 7 năm
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic N12WKH-8 1 chiều cơ 12000BTU

  9,550,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021  
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic N18VKH-8 1 chiều 18000BTU

  14,450,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021  
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic N24VKH-8 24000BTU 1 chiều

  20,400,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021  
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic XPU12XKH-8 inverter 1 chiều 12000BTU

  11,400,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021  
  Còn hàng
 • Điều hòa Panasonic XPU18XKH-8 1 chiều inverter 18000BTU

  17,850,000

  Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 12 tháng từ ngày mua – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng mặt lạnh có: Mặt lạnh điều hòa, Remote, Giá đỡ Remote, sách hướng dẫn. Thùng dàn nóng có: Dàn nóng điều hòa Tổng đài PANASONIC 1800.15.93 hỗ trợ miễn phí  Bảo hành Remote 1 năm , máy nén 7 năm Sản xuất: năm 2021  
  Còn hàng

Panasonic từ trước tới giờ đã luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng người tiêu dùng trong cả nước và thế giới. Một ông lớn trong làng điện máy và điều hòa là một trong những sản phẩm trọng điểm của hãng. Điều hòa Panasonic sở hữu cho mình những gì tốt nhất của một chiếc máy lạnh hiện đại, thời thượng.

Điện máy giá rẻ – Đơn vị phân phối điện máy chính hãng rẻ nhất cả nước

Điện máy giá rẻ - Đơn vị phân phối điện máy chính hãng rẻ nhất cả nước

Điện máy giá rẻ - Đơn vị phân phối điện máy chính hãng rẻ nhất cả nước

Điện máy giá rẻ - Đơn vị phân phối điện máy chính hãng rẻ nhất cả nước

Chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, cam kết các sản phẩm chính hãng 100% nguyên tem mác bảo hành của hãng. Bởi chúng tôi là đối tác lâu năm với những cái tên lớn trên thế giới như Panasonic, Samsung, LG, Daikin,…Luôn được hãng đồng hành cùng trong quy trình thanh toán, bảo hành, giúp bỏ đi các chi phí trung gian. Sản phẩm điều hòa chính hãng Panasonic chúng tôi nhập số lượng lớn để đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

Thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản

Panasonic là một công ty chế tạo điện tử của Đất nước mặt trời mọc – Nhật Bản với hơn 100 năm hình thành và phát triển. Được thành lập vào năm 1918, trải qua hơn 1 thế kỷ với những nỗ lực không ngừng, Panasonic đã chứng minh được rằng mình là một “Ông lớn” trong “Làng” điện máy như thế nào. Các sản phẩm điện máy của hãng luôn được đánh giá cao không chỉ bởi các chuyên gia hàng đầu mà còn là người tiêu dùng trên toàn thế giới. 

Thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản

Các sản phẩm điều hòa của hãng Panasonic tại thị trường Việt Nam chủ yếu được sản xuất tại Malaysia.

Những công nghệ nổi bật của điều hòa Panasonic

Panasonic luôn cố gắng đem ra thị trường những sản phẩm tốt nhất có thể. Vì vậy không quá khó hiểu khi những sản phẩm điện máy đặc biệt là điều hòa của hãng cũng sở hữu những công nghệ tân tiến nhất hiện nay.

 • Công nghệ cảm biến Econavi (Độc quyền của Panasonic)
 • Công nghệ kháng khuẩn khử mùi Nanoe-G
 • Công nghệ làm lạnh nhanh Powerful Cool
 • Công nghệ cảm biến Autocomfort
 • Công nghệ iAUTO-X

Những công nghệ nổi bật của điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic có mẫu mã đa dạng

Một điểm mà chiếc điều hòa này được nhiều người đánh giá cao là vì thiết kế máy liên tục được đổi mới và bổ sung các công nghệ đặc biệt. Vì vậy, khi muốn sở hữu cho mình chiếc điều hòa Panasonic, sẽ có thể dễ dàng chọn cho mình được chiếc máy lạnh với vẻ ngoài đúng sở thích của mình. Panasonic cho ra thị trường đủ các dòng điều hòa như: 

 • Điều hòa 1 chiều
 • Điều hòa 2 chiều
 • Điều hòa Inverter
 • Điều hòa treo tường
 • Điều hòa Multi
 • Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Panasonic có mẫu mã đa dạng

Bên cạnh đó hãng cũng có rất nhiều dòng điều hòa có các công suất khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng như:

 • Điều hòa 9000BTU
 • Điều hòa 12000BTU
 • Điều hòa 18000BTU
 • Điều hòa 24000BTU
 • Điều hòa 28000BTU
 • Điều hòa 36000BTU

Giá thành của điều hòa Panasonic 

Vì tập trung nhiều vào nhóm khách hàng cao cấp nên phân khúc giá của điều hòa Panasonic không quá đa dạng. Giá rẻ nhất từ 8 triệu đến lớn nhất là hơn 30 triệu. 

Mức giá được nhiều người nhận xét là khá cao so với mặt bằng chung thu nhập của người Việt Nam nên đây có lẽ cũng là điểm hạn chế duy nhất của dòng điều hòa Panasonic.

Lựa chọn điều hòa Panasonic nào cho hợp lý?

Đây có thể là một trong những băn khoăn lớn nhất mà nhiều người gặp phải khi đi học loại điều hòa phù hợp cho căn phòng của mình. Hiểu được tâm lý người dùng,  chúng tôi sẽ đưa ra một vài tiêu chí chọn điều hòa cho các bạn tham khảo:

Lựa chọn điều hòa Panasonic nào cho hợp lý?

Chính sách bảo hành của điều hòa Panasonic

Chính sách bảo hành của điều hòa Panasonic

Một số hình ảnh bàn giao lắp đặt sản phẩm cho khách hàng

Một số hình ảnh bàn giao lắp đặt sản phẩm cho khách hàng Một số hình ảnh bàn giao lắp đặt sản phẩm cho khách hàng

Mời các bạn xem thêm các sản phẩm điều hòa khác tại Điện máy giá rẻ: Điều hòa Casper | Điều hòa Samsung | Điều hòa Daikin | Điều hòa Samsung | Điều hòa Midea