Cách kết nối điện thoại với tivi qua wifi

Cách kết nối điện thoại với tivi qua wifi

1 - kết nối điện thoại với tivi qua wifi bằng giao thức Miracast Khái niệm: Giao thức Miracast là một giao thức truyền nội dung không dây cho phép bạn truyền nội dung từ điện thoại đến tivi, đặc biệt là nội dung hình ảnh, âm thanh. Giao thức này sử dụng khá tiện lợi và nhanh chóng. Công nghệ …