Điều hòa 2 chiều là gì? 1 chiều là gì? Chúng khác nhau thế nào?

Điều hòa 2 chiều là gì? 1 chiều là gì? Chúng khác nhau thế nào?

Hiện nay chiếc điều hòa đã trở thành một trong những thiết bị rất thân thiết với mọi gia đình, chúng có rất nhiều hãng cũng như rất nhiều loại, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa rõ điều hòa 2 chiều là gì? điều hòa 1 chiều là gì ? Và giữa chúng khác nhau như thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt …